Markarbeten för vårt nya Kanotförråd har startat | Nyheter | Kanotpool Vättlefjäll
Nyheter

Markarbeten för vårt nya Kanotförråd har startat

28 jan. 2021 21:24
Markarbeten för vårt nya Kanotförråd har startat

Går man förbi vår anläggning vid Vättlestugan möts man av en byggarbetsplats..Göteborgs Stad kommer att uppföra en motionsanläggning i anslutning till Vättlestugan och samtidigt med detta uppföra en ny lokal anpassad för vår verksamhet.

Det nya kanotförrådet är planerat att vara klart till maj så vi kan öppna som planerat.